Alchemist_ad

דקיק

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

דק

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

קליל

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

קליל

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

רגיל

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

שמנמן

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

שמן

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

שחור

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

אולטרא

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי המשודרג! אחד הפונטים האהובים בישראל, עכשיו כולל גם תוספת English מובנית, ניקוד מלא וסימנים, מומלץ מאד לשימוש כפונט אינטרנט ובתוכנות גרפיות.

דקיק נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

דק נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

קליל נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

קליל נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

רגיל נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

שמנמן נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

שמן נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

שחור נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

אולטרא נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת אלכימאי נטוי, פונט ייחודי להדגשות עדינות בטקסטים, להבלטת מילים ומשפטים ולתוספת טיפוגרפית אלגנטית. כולל English, ניקוד מלא, שברים וסימנים מיוחדים.

PricesKlickHere

 

 

 

 

 

דוגמאות של פונט אלכימאי בפעולה (עוד דוגמאות מרהיבות אפשר לראות גם כאן):

Screen shot 2014-09-29 at 6.38.50 PM

פונט אלכימאי לאינטרנט / אתר ישראכרט

Alchemist

פונט אלכימאי / אצטדיון נתניה, אצטדיון סמי עופר

‎פונט אלכימאי / תדמית למותג פנימי, 'שופרסל'‫.‬ עיצוב מותג: ניאו גרופ

‎פונט אלכימאי / תדמית למותג פנימי, 'שופרסל'‫.‬ עיצוב מותג: ניאו גרופ

פונט אלכימאי / קמפיין: פרסום יהושע

פונט אלכימאי / קמפיין: פרסום יהושע

‎פונט אלכימאי / תדמית למותג פנימי, 'שופרסל'‫.‬ עיצוב מותג: ניאו גרופ

‎פונט אלכימאי / תדמית למותג פנימי, 'שופרסל'‫.‬ עיצוב מותג: ניאו גרופ

‎פונט אלכימאי / עיצוב מותג: ניאו גרופ משרד הפרסום: באומן בר ריבנאי

‎פונט אלכימאי / עיצוב מותג: ניאו גרופ משרד הפרסום: באומן בר ריבנאי

‎פונט אלכימאי / TBWA/פרסומת. קמפיין: יהושע

‎פונט אלכימאי / TBWA/פרסומת. קמפיין: יהושע

natuy

אלכימאי נטוי / עיצוב תכניה: יהושע

‎פונט אלכימאי / אריזות לקינוחי 'עדן'. מעצבים: סטודיו בלנד-איט

‎פונט אלכימאי / אריזות לקינוחי 'עדן'. מעצבים: סטודיו בלנד-איט

‎פונט אלכימאי / פרסום: גליקמן נטלר סמסונוב

‎פונט אלכימאי / פרסום: גליקמן נטלר סמסונוב

‎פונט אלכימאי / מוסף 'שישבת' של עיתון 'ישראל היום'. עורכת גרפית: יעל רמות

‎פונט אלכימאי / מוסף 'שישבת' של עיתון 'ישראל היום'. עורכת גרפית: יעל רמות

‎פונט אלכימאי / קמפיין: מקאן אריקסון

‎פונט אלכימאי / קמפיין: מקאן אריקסון

אודות פונט אלכימאי:
פונט אלכימאי עוצב על ידי עודד עזר בשנים 2000-2001, במהלך שהותו כמעצב בלונדון. משפחת אלכימאי כוללת 9 משקלים דו־לשוניים (עברית/אנגלית) מנוקדים, 9 משקלים נטויים דו־לשוניים ומנוקדים, 4 משקלים צרים ו־2 רחבים. מאז הושק, רכש אלכימאי מוניטין כאחד הגופנים הסנס־סריפיים האיכותיים והפופולריים ביותר בישראל.

פונטים בעברית

עיצוב פונט אלכימאי התחיל כאחת הסקיצות שעיצב עזר ללוגו של בנק הפועלים (2000). הוא נקרא אז "שליו" וקצותיו היו עגולים, בניגוד לקצותיו הישרים של אלכימאי הגמור. לאחר שהלקוח דחה את הסקיצה (התקבלה גרסה אחרת ללוגו, שגם אותה עיצב עזר), הוא החליט לפתח ממנה פונט שלם, בו הקצוות יושרו כדי לפשט את הצורה הכללית של האותיות. אותיות פונט אלכימאי מאופיינות בכך שהן עגולות מבחוץ אך רבועות בחלל הפנימי שלהן. בנוסף יש בחיבורי האות מלכודות דיו ('ריקון' של ריכוזי דיו באות על ידי הדקקה של חיבורי הקווים).

במהלך השנים 2010-2013 שדרג והרחיב עזר את פונט אלכימאי – שופרו צורות האותיות המקוריות והתווסף ניקוד מקצועי. כמו־כן עוצב סט אותיות לטיני (אנגלית) משלים, בשיתוף פעולה עם המעצב רון גלעד. הגרסה המורחבת והמשודרגת נקראת אלכימאי Pro. ניתן להוריד כאן פי.די.אף המציג את משקליו ושימושיו של פונט אלכימאי Pro.

Alchemist_Pro_2-1Alchemist_Pro_2-2Alchemist_Pro_2-3

Alchemist_Pro_2-4Alchemist_Pro_2-8

Alchemist_Pro_2-9

Alchemist_Pro_2-6

 

Alchemist_Pro_2-5

 

Alchemist_Pro_2-7

 

Prices