Impacta_ad

קל

הקלידו כאן טקסט לבדיקת פונט אימפקטה, מקבילו העברי של פונט אימפקט הלטיני. גופן כותרות עם אופי בולט בשני משקלים רגילים ושניים נטויים, שעושה עבודה מעולה בכרזות ובמוצרי פרסום.

שמן

הקלידו כאן טקסט לבדיקת פונט אימפקטה, מקבילו העברי של פונט אימפקט הלטיני. גופן כותרות עם אופי בולט בשני משקלים רגילים ושניים נטויים, שעושה עבודה מעולה בכרזות ובמוצרי פרסום.

קל נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת פונט אימפקטה, מקבילו העברי של פונט אימפקט הלטיני. גופן כותרות עם אופי בולט בשני משקלים רגילים ושניים נטויים, שעושה עבודה מעולה בכרזות ובמוצרי פרסום.

שמן נטוי

הקלידו כאן טקסט לבדיקת פונט אימפקטה, מקבילו העברי של פונט אימפקט הלטיני. גופן כותרות עם אופי בולט בשני משקלים רגילים ושניים נטויים, שעושה עבודה מעולה בכרזות ובמוצרי פרסום.

PricesKlickHereדוגמאות של פונט אימפקטה בפעולה (עוד דוגמאות מרהיבות אפשר לראות גם כאן):

פונט אימפקטה / תדמית לבית תמי. מעצב: אורן גל

פונט אימפקטה / תדמית לבית תמי. מעצב: אורן גל

פונט אימפקטה / תדמית לבית תמי. מעצב: אורן גל

פונט אימפקטה / תדמית לבית תמי. מעצב: אורן גל

ממים" בפונט אימפקטה"

ממים" בפונט אימפקטה"

פונט אימפקטה / מגזין המשביר לצרכן. עיצוב: דן מיכמן

פונט אימפקטה / מגזין המשביר לצרכן. עיצוב: דן מיכמן

פונט אימפקטה / מגזין המשביר לצרכן. עיצוב: דן מיכמן

פונט אימפקטה / מגזין המשביר לצרכן. עיצוב: דן מיכמן

פונט אימפקטה / לוגו לתכנית טלויזיה. מעצבים: פרימוס דיזיין גרופ

פונט אימפקטה / לוגו לתכנית טלויזיה. מעצבים: פרימוס דיזיין גרופ

Impacta

פונט אימפקטה / מגזין גווול

אודות פונט אימפקטה:

אימפקטה הוא פונט שיצר עודד עזר כגרסה עברית לפונט Impact הלועזי הנפוץ. זהו פונט בסגנון wood‪-‬type (מתקופת גלופות-העץ) והוא מתאים לכותרות ולטקסטים קצרים.Prices